Język

W 2023 zredukowaliśmy nasz ślad węglowy!

Z dumą przedstawiamy wyniki obliczeń śladu węglowego za 2023 rok (zakres 1, 2, 3) wg. standardów GHG Protocol i ISO – 14064 – I.
Obliczanie śladu to ważny krok, ale jeszcze lepsze są skuteczne strategie redukcji emisji. Nam się udało zmniejszyć ślad węglowy o 29% względem 2022. Przy zachowaniu wzrostu biznesu! Między innymi poprzez:
– Wkład całej społeczności firmy – każdego świadomego pracownika i pracowniczki,
– Organicznie zużycia wszystkiego – od wody w biurze do zewnętrznych usług i produktów,
– Wybór odpowiedzialnych dostawców, usług i produktów,
– Edukowanie naszego łańcucha dostaw i zespołu np. poprzez warsztaty Mozaika Klimatyczna i Znajdź swój Cel 17SDG,
– Zmiany nawyków,
– Optymalne projektowanie procesów badawczych.

Dziękujemy naszemu partnerowi Envirly za dostarczenie narzędzia do liczenia emisji i działamy dalej, zachęcamy innych z sektora
MŚP.

Accessibility Toolkit Icon Poznaj opcje ułatwień dostępu

Accessibility toolkit

Zamknij
  • Text size
  • Cursor
  • Highlight headings
  • Highlight links
  • High contrast
  • Desaturate
  • Breadcrumbs