Polityka Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami polityki prywatności w celu zrozumienia, w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe w trakcie korzystania z naszego Panelu, jakie są zobowiązania Zymetria Sp. z o.o. odnośnie ochrony danych osobowych Użytkowników Panelu, a także jakie ustanawia prawa i obowiązki Użytkowników w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Zasady te mogą, co jakiś czas ulegać zmianie, dlatego prosimy o okresowe zapoznawanie się z ich treścią.

1.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Poprzez rejestrację w Panelu Użytkownicy  wyrażają zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Zymetria Sp. z o.o. informacji przekazywanych w celu wykonywania badań rynkowych.
 • Zymetria Sp. z o.o. będzie przekazywać osobom trzecim podawane przez Użytkowników informacje w formie zagregowanej i anonimowej, bez informacji identyfikujących poszczególnych Użytkowników.
 • Wyłącznie upoważnieni pracownicy Zymetria Sp. z o.o. i osoby zarządzające bazą danych mają dostęp
  do  informacji wprowadzanych przez Użytkowników. Jednakże należy pamiętać, że żadna transmisja danych w Internecie nie jest w 100% bezpieczna. Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownik przyjmuje takie ryzyko do wiadomości.
 • Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Zymetria Sp. z o.o. może przekazywać jego dane osobowe partnerom współpracującym z nią w zakresie prowadzenia portalu Zymetria.pl oraz wykonywanych badań rynku. Informacje takie mogą uwzględniać imię i nazwisko oraz adres Użytkownika, a także wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania rynku lub jego fragmentu przez firmę zewnętrzną.
 • Zymetria Sp. z o.o. dba o ochronę prywatności dzieci w Internecie. Uznajemy, że dzieckiem jest każda osoba poniżej 16 roku życia. W przypadku, gdy do udziału w badaniach zapraszane będą dzieci nie będziemy wymagać podawania żadnych danych osobowych dziecka, poza danymi podanymi przez rodzica / opiekuna prawnego oraz odpowiedziami dziecka. Rodzic / opiekun prawny dziecka może przeglądać, wnioskować
  o usunięcie oraz zabronić dalszego gromadzenia danych osobowych dziecka w dowolnym momencie. Można tego dokonać, wysyłając drogą elektroniczną wiadomość na adres badania@zymetria.pl  lub pocztową, pisząc na adres Zymetria Sp. z o.o., ul. Dobra 11 lok. 12/14, 00-384 Warszawa.

2.   ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW PORTALU

 • Zymetria Sp. z o.o. zawsze przestrzega prywatności Użytkowników oraz zachowuje poufność wybieranych przez nich odpowiedzi, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane osobowe oraz odpowiedzi będą wykorzystywane wyłącznie
  w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.
 • Badania prowadzone przez Zymetria Sp. z o.o. nie mają na celu sprzedaży czegokolwiek Użytkownikom
  ani wyłudzania od nich pieniędzy.
 • Zymetria Sp. z o.o. szanuje decyzje Użytkowników odnośnie uczestnictwa w badaniach, udzielania odpowiedzi na określone pytania lub rezygnacji z członkostwa w Panelu.

3.     PLIKI TYPU „COOKIE”

 • W celu poprawy, jakości świadczonych usług, na stronie internetowej https://research.zymetria.pl mogą być wykorzystywane pliki typu „cookie”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne,
  w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Zymetria Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do korzystania z plików typu „cookie” w celu ułatwiania Użytkownikom korzystania z Portalu, ustalania schematów ruchu na stronie oraz w innych podobnych celach.
 • Zymetria Sp. z o.o. stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze
  z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje
  o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej i  zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele plików „cookies” pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie plików „cookies” może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce. Dla poprawnej realizacji naszych badań konieczne jest akceptowanie plików cookies pochodzących z naszego systemu.

4.     SEKWENCJA ODWIEDZANYCH STRON

Podczas korzystania z Internetu na każdej odwiedzonej stronie zostawiamy ślad w postaci informacji elektronicznych. Tego typu informacje, nazywane również danymi nawigacyjnymi, mogą być gromadzone
i przechowywane przez serwer strony internetowej. Dane nawigacyjne informują o rodzaju komputera
i przeglądarki, z której korzystamy, a także o adresie strony internetowej, z której przeszliśmy na Stronę. Zymetria Sp. z o.o. może gromadzić i wykorzystywać dane nawigacyjne w formie zagregowanej w celu anonimowego ustalania, ile czasu Respondenci spędzają na poszczególnych podstronach Portalu zymetria.pl, w jaki sposób Respondenci poruszają się po Portalu i w jaki sposób może modyfikować podstrony, tak, aby jak najlepiej spełniały potrzeby Użytkowników. Informacje te będą wykorzystywane do poprawy, jakości Strony internetowej
i świadczonych przez Zymetria Sp. z o.o. usług. Gromadzenie lub wykorzystywanie danych nawigacyjnych będzie odbywać się anonimowo i w formie zagregowanej, i nie będzie celowo zawierać żadnych danych osobowych.

5.     KORZYSTANIE Z PORTALU PRZEZ DZIECI

 • Od czasu do czasu Zymetria Sp. z o.o. może prowadzić badania przeznaczone dla dzieci.
 • W takich przypadkach Zymetria Sp. z o.o. będzie prosić rodziców o pozwolenie na udział ich dzieci w badaniu. W przypadku uzyskania takiego pozwolenia, Zymetria Sp. z o.o. prześle rodzicowi odnośnik do badania,
  w którym dziecko może wziąć udział.
 • Zymetria Sp. z o.o. zachęca rodziców i opiekunów do monitorowania sposobu korzystania
 • z Internetu przez dzieci. Podczas wypełniania ankiet przez dziecko, rodzic lub opiekun ponosi odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru nad nim.
 • Zymetria Sp. z o.o. nie będzie świadomie kontaktować się bezpośrednio z dziećmi w celu zaproszenia ich do udziału w ankiecie lub promocji.

6.     REZYGNACJA Z PANELU

 • W przypadku chęci rezygnacji z członkostwa w Panelu, można zawnioskować o usunięcie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: badania@zymetria.pl
 • Niestosowanie się do prawidłowej procedury rezygnacji z członkostwa może opóźnić usunięcie danych Użytkownika.
 • Zymetria Sp. z o.o. zobowiązuje się niezwłocznie realizować wnioski o rezygnację z członkostwa. Jednakże pomiędzy przesłaniem wniosku a usunięciem konta użytkownika może upłynąć pewien czas, co oznacza, że użytkownik, po złożeniu wniosku o rezygnację, może przez ten okres nadal otrzymywać wiadomości e-mail ze Strony.

7.     KONTAKT

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z badania@zymetria.pl lub pocztową, pisząc na adres Zymetria Sp. z o.o., ul. Dobra 11 lok. 12/14, 00-384 Warszawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejsza Polityka prywatności stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Zymetria Sp. z o.o.
  w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
 • Niniejsza Polityka prywatności podlega przepisom i interpretacji wg prawa polskiego.