Język

Ryszard Krug i Joanna Paśnik na scenach INSUMMIT

Ryszard Krug i Joanna Paśnik na scenach INSUMMIT – festiwalu insightów i innowacji organizowanym przez PTBRiO.
Joanna poprowadziła warsztat „A gdyby cele zrównoważonego rozwoju (17SDG) były Osobami bardziej byś je pokochał/a?”. Warsztat pomógł uczestnikom w poznaniu i zrozumieniu celów zrównoważonego rozwoju, a także wsparł w ich wyborze, wdrażaniu i skutecznej realizacji. Bo 17 celów SDG to podstawa dla strategii ESG dla dużych, średnich i małych firm. Była to solidna dawka wiedzy i danych o społeczeństwie i konsumencie podana w najlepszej formie.

Ryszard w wystąpieniu „Pogoń za świętym Graalem prognozowania” opowiedział o:
✅Giełdowych inspiracjach dla prognozowania w biznesie od analizy technicznej przez algorithmic trading aż po artificial intelligence.
✅Jak wykorzystać metody, ale także jak uniknąć ryzyk związanych z wykorzystaniem (nowych) technologii.
✅Przykładach już z obszaru pozagiełdowych zastosowań forecastingu min. dla sterowania cenami produktów/ usług.

Accessibility Toolkit Icon Poznaj opcje ułatwień dostępu

Accessibility toolkit

Zamknij
  • Text size
  • Cursor
  • Highlight headings
  • Highlight links
  • High contrast
  • Desaturate
  • Breadcrumbs