Język
Icon Wróć

Autor: Svitlana Yashchuk

Nasz kodeks postępowania w Zymetria

W Zymetria oczekujemy od wszystkich pracowników najwyższych standardów etycznego postępowania i przestrzegania naszego kodeksu postępowania. Obowiązkiem pracowników jest zawsze: Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji; Nigdy nie angażować się w przekupstwo, korupcję, wymuszenie

ELEKTROODPADY – tylko 24% badanych umie je rozpoznać

Tak wynika z badania realizowanego przez Zymetria na zlecenie RLG Polska. 9 na 10 Polaków wyrzuciło w tym roku co najmniej jeden elektroodpad. A mimo to wiele osób nie wie jak takie odpady segregować

Zymetria na Retail Summit Poland & CEE

Małgorzata Głos poprowadziła debatę, o tym jak zaspokajać rosnące oczekiwania konsumentów w obszarze zrównoważonego rozwoju podczas Retail Summit Poland & CEE. Jej gośćmi byli Małgorzata Żurowska, Impact & Sustainability Lead w Glovo, Katarzyna Życińska,

Accessibility Toolkit Icon Poznaj opcje ułatwień dostępu

Accessibility toolkit

Zamknij
  • Text size
  • Cursor
  • Highlight headings
  • Highlight links
  • High contrast
  • Desaturate
  • Breadcrumbs