Become part of our nearly 50-strong team of multi-talented people – mathematicians, sociologists, psychologists, ethnologists, computer scientists and other specialists.

We ensure a positive work environment

Korzystając z podejścia Gallup StrengthFinder zidentyfikowaliśmy nasze mocne strony – są nimi myślenie strategiczne oraz umiejętność budowania dobrych relacji. Bardzo dbamy, żeby owe mocne strony nieustannie rozwijać. Nie spotkasz wśród nas osób nastawionych na rywalizację, spotkasz za to mądre osoby otwarte na: współpracę, wzajemne pomaganie sobie, inspirowanie się i gotowość do ciągłego rozwoju.

We know that we can rely on each other

Szczególnie ważne jest dla nas wzajemne wsparcie oraz poczucie odpowiedzialności za to, co się robi. Nasza praca to efekt harmonijnej współpracy i tego, że możemy na sobie polegać.

Here everyone is unique

Na każdego członka zespołu patrzymy indywidualnie – u nas nie ma limitów wynikających z siatek płac, czy minimalnej liczby lat do awansu. Doceniamy chęć rozwoju, umiejętność brania odpowiedzialności, zaangażowanie, chęć pomocy innym i dobrą organizację pracy.

We offer a flexible working model

W naszym zespole pracują zarówno studenci, jak i osoby z 30 letnim doświadczeniem. Z różnych miast, a nawet krajów. Są to osoby o zróżnicowanym wykształceniu: matematycy, socjolodzy, psycholodzy, etnolodzy, informatycy oraz inni specjaliści (badacze jakościowi, badacze ilościowi, data scentist). Oferujemy pracę zdalną, w modelu hybrydowym, a także w niepełnym wymiarze godzin.

Open positions

No Job Offers Available